Környezetpolitika

Tudatában vagyunk annak, hogy tevékenységünkkel befolyásoljuk környezetünket. Felelősségünk és kötelezettségünk, hogy a környezetünket védjük, és minden törvényi előírást betartva a környezetbarát üzemvitel lehetőségeit keressük.

A DUNACELL Kft környezeti politikája a következő fő tényezőkre épül:

 • Munkatársainkat kötelezzük a törvényi előírások és jogi követelmények betartására. Munkatársaink környezettel szembeni felelősségtudatát folyamatosan fejlesztjük.
   
 • Stratégiánk része a természeti erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás, az energiafelhasználás csökkentése.
   
 • Új beruházások, fejlesztések tervezésekor mind a környezetvédelmi mind a munkabiztonsági szempontokat a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vesszük, a vészhelyzetek megelőzésének elvét valljuk.
   
 • Üzemvitelünk biztonságát folyamatosan növeljük, a haváriaesetek elkerülésére és az esetleges károk csökkentésére a lehető legnagyobb mértékben felkészülünk.
   
 • Környezetterhelésünket folyamatosan figyeljük, minden lehetséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy megszüntessük, ahol ez nem lehetséges, ott minimumra csökkentsük.
   
 • Intézkedéseket teszünk, hogy az üzemi területen dolgozó szerződéses partnereink ugyanazokat a követelményeket tartsák be, mint mi magunk.
   
 • A környezetvédelem területén folytatott tevékenységünkről tájékoztatjuk a nyilvánosságot, és párbeszédet folytatunk az érintettekkel.