Biztonságpolitika

A DUNACELL Dunaújvárosi Cellulózgyár Kft. vezetése tisztában van a működő technológiák és a felhasznált anyagok veszélyességével, környezeti, egészségi és biztonsági kockázataival. Tudatosan vállalva a tulajdonosok, a munkatársak, a környező települések lakossága és a környezet iránti felelősséget a Kft. vezetése az alábbi alapelvek szerint kívánja a vállalat működését irányítani:

 • műszaki és gazdasági lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk a veszélyes anyagokból és technológiákból származó környezeti, egészségi és biztonsági kockázatok folyamatos csökkentése érdekében;
   
 • a veszélyes anyagok beszerzése, tárolása, kezelése és felhasználása során, illetve a veszélyes technológiák üzemeltetése kapcsán a mindenkor hatályos jogszabályok maradéktalan betartását alapkövetelménynek tekintjük;
   
 • a súlyos kémiai balesetek elleni védekezés során elsődlegesen a megelőzésre törekszünk;
   
 • a nem elkerülhető veszélyeztető kockázatokat előírás szerint, folyamatosan értékeljük és intézkedünk a munkakörülmények megelőző javítására;
   
 • munkatársainkat folyamatosan képezzük, tudatosítjuk bennük a tevékenységükkel kapcsolatos veszélyeket, felkészítjük őket az esetleges balesetek, veszély helyzetek során rájuk háruló teendőkre;
   
 • biztosítjuk és ellenőrizzük azt, hogy minden gyárunkban tevékenységet végző külsős cég, az alkalmazásához vagy szerződéséhez szükséges feltételként a Biztonságpolitikánkat, és ez által az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit megismerje, betartsa;
   
 • a balesetek elhárítására illetve következményeik mérséklésére szolgáló műszaki védelem eszközeit és munkatársaink egyéni védőeszközeit folyamatosan hiánytalan és kifogástalan állapotban tartjuk, ennek biztosítására szigorú ellenőrző mechanizmusokat működtetünk.
   
 • biztosítjuk a munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenység, valamint a munkavállalók munkavédelmi érdekképviseleti szervezetének hatékony működését;